_/ _/           _/     
  _/_/_/  _/  _/ _/ _/  _/_/   _/_/_/    _/_/_/
 _/  _/ _/  _/ _/ _/ _/  _/ _/  _/ _/ _/    
 _/  _/ _/  _/ _/ _/ _/  _/ _/  _/ _/ _/    
_/  _/  _/_/_/ _/ _/  _/_/   _/_/_/ _/  _/_/_/  
                      _/         
      coming soon...       _/_/          

Web Security / Уеб Сигурност

- Какво е Web Security?

Web Application Security е наука за информационна сигурност свързана с World Wide Web, HTTP и уеб приложения / уеб сайтове. Известна e още като "Web Security" (бълг. превод "Уеб Сигурност").

Общо определение за уеб сигурността е дадено от “Garfinkel and Spafford” през 1997 г. :

"… Web security is a set of procedures, practices, and technologies for protecting web servers, web users, and their surrounding organizations. Security protects you (the user) against unexpected behavior."

Остарялото понятие на уеб сигурност е: "CGI Security".

Целите на web application security като подраздел на информационната сигурност е да се осигори защита на уеб сайтовете от хакери и злонамерени действия срещу даден сайт или уеб приложение.

- Защо е важна уеб сигурността?

Ако дадено уеб приложение е уязвимо и съответно има пробиви в сигурността, тогава то става лесна мишена за хакери, които могат да получат пълен конрол над:

Значимата информация, която може да се намери и съответно да се използва в един хакнат уебсайт е:

Освен това инцидентите при пробиви на сигурността не изключват и други действия на хакери, като:

IT Security (бълг. превод "информационна сигурност") е една от най-важните части на бързо развиващият се свят на информационните технологии.